• Phụ khoa Laparoscope công cụ

    Phụ khoa Laparoscope công cụ

    Phụ khoa laparoscope dụng cụ tử cung manipulator, nội soi nắm kẹp, manipulator tử cung đa chức năng, nội soi ổ bụng lớn nắm kẹp, nội soi ổ bụng nhỏ nắm forcepsProducHơn