• Phụ khoa Laparoscope công cụ

    Phụ khoa Laparoscope công cụ

    Phụ khoa laparoscope dụng cụ tử cung manipulator, nội soi nắm kẹp, manipulator tử cung đa chức năng, nội soi ổ bụng lớn nắm kẹp, nội soi ổ bụng nhỏ nắm forcepsProducHơn
Chúng tôi là một trong những chuyên nghiệp Trung Quốc y phụ khoa nhạc cụ nhà sản xuất. Bạn được hoan nghênh để nhập khẩu giá rẻ manipulator tử cung được thực hiện tại Trung Quốc từ nhà máy của chúng tôi.