Triển lãm

Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Nhịn ăn thử máu đến các khu vực cần chú ý
Jun 24, 2016

Những người bị bệnh tiểu đường cần kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, để làm cho kết quả kiểm tra thêm chính xác, trước mỗi phòng, cô nghiêm chỉnh thực hiện các chính sách "ăn chay", sợ uống nước. Làm như vậy là hợp lý, nhằm đảm bảo tính chính xác của các xét nghiệm máu, nhiều bệnh nhân với các xét nghiệm sinh hóa máu cần nhịn ăn sau khi ăn tối, cho phần thứ hai ngày đó là một bộ sưu tập máu.
Nói chung, tướng quân kiểm tra như lượng đường trong máu, tim enzym, chức năng gan, cần đến 6-12 giờ trên một dạ dày trống rỗng, kiểm tra chất béo cần phải ăn chay cho 12 giờ. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng kết quả thử nghiệm, nhịn ăn không phải là ngay cả nước uống cũng là một sai lầm vì lượng nước thấp, máu sẽ tập trung, bilirubin sẽ tăng hơn nữa sẽ dẫn đến những thay đổi trong đường trong máu. Vì vậy, để làm các xét nghiệm sinh hóa trong bệnh nhân với máu ngày hôm sau, các thực phẩm nên bị cấm nhưng thường uống rượu để đảm bảo tính chính xác của kết quả thử nghiệm.
Ngoài ra, xét nghiệm sinh hóa máu yêu cầu thời gian ăn chay, ăn chay là quá dài, cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. Khảo sát cho thấy rằng nhịn ăn trong 24 giờ, bilirubin huyết thanh tăng lên, nồng độ glucose trong máu trở thành thấp, chất béo trung tính, glycerol, axit béo tự do tăng, và do đó, xét nghiệm sinh hóa máu nên được thực hiện theo quy định của quy định nhịn ăn, nhịn ăn còn không nên bị nhầm lẫn có thể.