公司新闻

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ngành công nghiệp thiết bị y tế thiết bị y tế
Jun 27, 2017

Thiết bị y tế thiết bị ngành y tế

Các ngành công nghiệp thiết bị y tế là một đa ngành, kiến thức chuyên sâu, capital-intensive công nghệ cao ngành công nghiệp, cách nhập vào một ngưỡng cao hơn. Hiện nay, mức độ tổng thể của các thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của Trung Quốc là vẫn còn rất thấp. Khoảng 15% của các thiết bị y tế và trang thiết bị của các tổ chức Chăm sóc sức khỏe quốc gia chính là khoảng những năm 1970. 60% của các thiết bị y tế và thiết bị trước khi sản phẩm giữa thập niên 1980, các quá trình thay thế của họ là một quá trình yêu cầu phát hành, sẽ đảm bảo rằng, 10 năm tiếp theo hoặc thậm chí lâu hơn thời gian của sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc.

Làm sâu sắc thêm cải cách và mở cửa, quốc gia hỗ trợ những nỗ lực tiếp tục gia tăng và đẩy nhanh quá trình hội nhập toàn cầu, ngành công nghiệp thiết bị y tế của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng. Năm 2005, Trung Quốc đã trở thành thị trường thiết bị y tế lớn thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Nhật bản. Trong năm 2006, thiết bị y tế của Trung Quốc nhập khẩu và xuất khẩu các khối lượng tỷ đô la mark, đầu tiên, nhập và xuất giá trị 10.552 tỷ USD, tăng 17.57%, tích lũy thừa của 3,19 tỷ đô la Mỹ. Năm 2007, tất cả nhập khẩu và xuất khẩu các thiết bị y tế ở Trung Quốc là 12.697 tỷ USD, lên 20,33 phần trăm năm năm, và thặng dư thương mại đạt 4.133 tỉ đô la Mỹ.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, khủng hoảng tài chính không phải là 100 năm qua của cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra trong nghiêm trọng nhất, cuộc khủng hoảng tài chính thị trường là chỉ báo hàng đầu của suy thoái kinh tế, nhưng trong lịch sử quá khứ, ngành y tế đã làm cho tình dục phòng thủ tốt. Cùng một lúc trên thế giới, ngành y tế hoạt động M & A là vẫn còn mạnh. Đó là chính xác, bởi vì Trung Quốc tương đối ổn định trong cơn sóng thần tài chính và kháng chiến trận động đất của các ngành công nghiệp y tế, cộng với ngành y tế, lợi nhuận cao trong ngành công nghiệp, vốn tiếp tục dòng.

Hiện nay, ngành công nghiệp thiết bị y tế của Trung Quốc so với các nước phát triển, mặc dù có một khoảng cách, nhưng tốc độ phát triển của các thiết bị y tế của Trung Quốc với thế giới có lông mày. Nghiên cứu mới nhất của Trung Quốc và phát triển của các thiết bị y tế, sản phẩm cũng đi bộ trong ngành công nghiệp thiết bị y tế quốc tế của cắt-cạnh. Vài năm sau đó, Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật bản, trở thành thị trường thiết bị y tế lớn thứ hai trên thế giới. Đến năm 2010, giá trị tổng sản lượng của Trung Quốc của thiết bị y tế sẽ đạt tới 100 tỷ nhân dân tệ tại thiết bị y tế thế giới thị phần sẽ chiếm 5%, năm 2050 chia sẻ này sẽ đạt 25%.

Với cải thiện nhanh chóng của các doanh nghiệp trong nước R & D sức mạnh, cũng như các thị trường tập trung từ công nghệ cao để chuyển phổ quát, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong nước tăng dần cho nhà sản xuất trong nước để mở rộng thị trường cung cấp một hiếm cơ hội. Thật tình là sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp thiết bị y tế của Trung Quốc là không gian rất lớn.

Ngoài ra, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính ngày càng nghiêm trọng trên thế giới, để chống lại những ảnh hưởng bất lợi của môi trường kinh tế quốc tế Trung Quốc, hội đồng nhà nước điều hành cuộc họp tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2008 đưa ra một chủ động chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dễ dàng vừa hiệu quả hơn các biện pháp để mở rộng nhu cầu trong nước. 23 tháng 11 năm 2008, bộ y tế ban hành một tròn, trong quốc gia mới 100 tỷ nhân dân tệ Trung tâm đầu tư sắp xếp, sắp xếp cho các đầu tư đặc biệt 4.8 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ cho việc xây dựng các hệ thống dịch vụ y tế nông thôn. "2008 4.8 tỷ đồng đầu tư mới" mới nông thôn y tế đầu tư 1,5 tỷ đồng, cộng với "06" kế hoạch "" mới nông thôn y tế đầu tư 6.771 tỷ đồng, tăng tất cả hai là 8.271 tỷ đồng. Sự gia tăng này là 8.271 tỷ đồng chủ yếu là để mua sắm thiết bị y tế nông thôn, thời gian chủ yếu tập trung ở 2008-2010. Thiết bị y tế thấp sẽ đối mặt với nhu cầu to lớn, trở thành những người đầu tiên hưởng lợi từ các ngành công nghiệp.