• Polymer Ligation clip

    Polymer Ligation clip

    polymer ligation clip 3 kích cỡ (S, M, L) để ligate từ 2mm đến 16mm tàu/mô bundleEngulfing mô và tàu cho phép closureResistant chính xác để trượt trên vesselNon-absorbabelHơn
  • Ligation clip

    Ligation clip

    ligation clip--không hấp thụ polymer instend TitaniumLigating tàu và mô cho mở/Laparoscopic SurgeryA vững chắc grip trên vesselProduct mô tả: sản phẩm NameligationHơn
Chúng tôi là một trong những chuyên nghiệp Trung Quốc y học polymer clip nhà sản xuất. Bạn được hoan nghênh để nhập khẩu giá rẻ ligating clip, polymer ligating clip, tàu mô clip, hem o lok clip được thực hiện tại Trung Quốc từ nhà máy của chúng tôi.